دارنده برنز كشتی فرنگی آسیایی ۲۰۰۶ دوحه گفت: ستاد مبارزه با دوپینگ به جای راهنمایی ورزشكاران، خودش برای آنها مشكل ساز می شود.

حمید ریحانی در رابطه با اینكه گفته می شود در مسابقات قهرمانی ایران از انجام نمونه گیری امتناع كرده است، اظهار داشت: نمی دانم چرا در این خصوص بزرگنمایی صورت گرفت. بعد از اینكه مبارزاتم تمام شد، با هماهنگی نماینده فدراسیون و رئیس هیئت كشتی فارس، سالن را ترك كردم؛ اما نزدیك به ۲۰ دقیقه بعد در حالی كه امكان بازگشتم به سالن مهیا نبود با من تماس گرفتند كه باید آزمایش بدهم.

وی تاكید كرد: اگر چنین قصدی داشتند، باید پیش از مسابقه پایانی به من اطلاع می دادند تا در سالن بمانم. ستاد مبارزه با دوپینگ به جای اینكه در این زمینه جوانان را راهنمایی كند كه در دام دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا نیفتند، برای آنها مشكل ساز می شود. با آبروی ورزشكار بازی می كنند.

ریحانی افزود: بعد از آن اتفاق بارها با من تماس گرفتند و مرا دوپینگی نامیدند در حالی كه از من اصلا نمونه گیری نشده است. اصلا مگر مدال مسابقات قهرمانی ایران چقدر اهمیت داشت كه بخواهم دوپینگ بكنم. من بارها آزمایش داده ام و از این پس نیز مشكلی برای نمونه گیری ندارم. بی دلیل این مسئله را بزرگ كردند.

نفر سوم بازی های آسیایی دوحه با اشاره به حضور با تاخیرش در اردوی تیم ملی خاطر نشان ساخت: این مسئله را با محمد بنا هماهنگ كرده ام. به دلیل مشكلات درسی دیرتر از سایر نفرات به اردو رفتم. به هر حال اردو زود شروع شده است تا مربیان از وضعیت فرنگی كاران مطلع شوند. بنا مربی خوبی است كه قبلا هم نتایج خوبی كسب كرده است. امیدوارم این بار نیز كارنامه قبلی را تكرار كند.