در حال حاضر برای ساخت و توسعه نیروگاه ها هیچ مشكلی بجز كمبود اعتبار وجود ندارد. به گزارش ایسنا، سید پرویز فتاح وزیر نیرو گفت: در حال حاضر برای ساخت و توسعه نیروگاه ها هیچ مشكلی بجز كمبود اعتبار نداریم. وی با اعلام اینكه ۹۵ درصد تجهیزات نیروگاهی ساخت داخل است، اظهار كرد: دولت و مجلس باید از احداث نیروگاه ها حمایت جدی كند. فتاح از افتتاح تونل انتقال آب سد گاوشان در دهه مبارك فجر امسال خبر داد و گفت: بهره برداری از این تونل موجب توسعه اراضی آبی پایین دست سد خواهد شد. كاهش هریك درصد تلفات برق به هزار میلیارد تومان سرمایه نیازدارد وزیر نیرو اظهار داشت: برای هر یك درصد كاهش تلفات در شبكه به هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است. فتاح گفت: تا پایان سال تعرفه های برق تغییری نمی كند و برای سال آینده نیز باید منتظر تدابیر دولت و مجلس بود. وی افزود: این هفته لایحه هدفمند كردن یارانه ها از سوی دولت تقدیم مجلس می شود كه به پیشنهاد وزارت نیرو در این لایحه درخصوص تعرفه های برق نیز آمده و چنانچه تصویب شود به ما از نظر قانونی این اجازه داده می شود كه تعرفه ها را به شیوه ای غیر از روش موجود تنظیم كنیم. فتاح با اعلام اینكه در حال حاضر ۹۵ سد در كشور در حال ساخت است، در خصوص احداث هفت سد مخزنی كه احداث آنها در سفر استانی رئیس جمهور و هیات دولت به استان كرمانشاه تصویب ولی هنوز اجرایی نشده اند، گفت: تكلیف این سدها روشن است و تمام مصوبات دولت اجرایی می شود. وی با بیان اینكه در این سفر با حضور مسئولان استان این مصوبه را بررسی خواهیم كرد، گفت: عمداً در این برهه از زمان كه نزدیك به زمان ارائه لایحه بودجه است به كرمانشاه آمدم تا اگر تغییری در بودجه لازم است انجام شود. فتاح افزود: مصوبات مربوط به وزارت نیرو با مصوبات دستگاه های دیگر متفاوت و زمان بر است، سدها مطالعاتشان طولانی است و نباید سدی را به اشتباه بسازیم، زیرا ممكن است به منطقه آسیب برساند. فتاح رشد مصرف برق در سال جاری را هفت درصد و در پیك تابستان امسال هشت درصد اعلام كرد و گفت: در حال حاضر مصرف برق كشور به كمتر از ۳۰ هزار مگاوات رسیده و فكر می كنیم این روال تا آخر سال ادامه داشته و مشكلی برای تامین برق نداشته باشیم. درخواست بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای خورشیدی وزیر نیرو از درخواست بخش خصوصی برای ساخت نیروگاههای خورشیدی در كشور خبر داد.