دبیر علمی گروه نگارگری همایش مکتب شیراز گفت: تمام تلاش ما بر آن است که نسل جوان بتوانند نگارگری و هنر ایرانی را به گونه دیگر ببیند و درک کنند و به عنوان هنری تکراری و معمولی و سنتی به آن ننگرند .

حبیب آیت اللهی دبیرعلمی گروه نگارگری همایش مکتب شیراز درخصوص این همایش گفت: همایش نگارگری مکتب شیراز بخشی از همایش مکتب شیراز است که در پاییز امسال در شیراز و تهران و کشورهایی که تحت تاثیر مکتب شیراز بودند چه در آسیا، آفریقا و اروپا برگزار خواهد شد.

وی افزود : جهت برگزاری این همایش سعی کردیم از چند تن از استادان بزرگ که در زمینه هنرهای ایرانی تحقیقاتی دارند و در این عرصه فعالیت می کنند مانند دکتر یعقوب آژند، محسن مراثی و ... دعوت به عمل آوریم تا در زمینه نگارگری مکتب شیراز کتاب هایی را تالیف کنند نتیجه این تلاش ها ۱۰ عنوان کتاب است که پیش از همایش منتشر خواهند شد.

آیت اللهی در خصوص موضوعات کتابهای تالیف شده اظهار داشت : کتاب ها در ارتباط با موضوعات مختلف نگارگری مکتب شیراز سده ۷ هـجری تا پایان سده ۱۰ هجری است هر چند که محور همایش مکتب شیراز تا سده ۹ هـجری است و لیکن بخش نگارگری را تا پایان سده ۱۰ مطرح کردیم چرا که نگارگری این سده ها به هم پیوسته است و نمی شود آنرا در سده های میانی قطع کرد.

وی تصریح کرد : در این کتابها به بررسی زیبایی شناسی های گوناگون نگارگری ، خمسه ها، شاهنامه ها ، گلستان سعدی... و گلچین سازی و تجزیه و تحلیل پرداختیم.

دبیرعلمی گروه نگارگری همایش مکتب شیراز اظهار داشت : تلاش ما بر آن بود مطالب را به گونه ای جدید در اختیار علاقه مندان به نگارگری و نقاشی اصیل ایران قرار دهیم تا علاقه مندان از این طریق بتوانند اصولی را که تا پیش از پهلوی مطرح بوده ، در هنر امروز ایران و در ارتباط با نیازهای کنونی جامعه ایرانی مورد استفاده قرار دهند.

وی درخصو ص مقالات ارسالی به دبیرخانه گفت: طی فراخوانی از اساتید بسیاری دعوت کردیم تا مقالات خود را در زمینه پژوهش های تاریخی، تحلیلی، در ارتباط با تاثیر پذیری ها و تاثیر گذاری های مکتب شیراز بر مکاتب دیگر ارایه دهند. تاکنون بیش از ۵۰ مقاله به دست ما رسیده است و به درخواست چند تن از اساتید خارج و داخل کشور مهلت دریافت مقالات را تمدید کردیم.در پایان همایش مقالات پذیرفته شده به صورت مجموعه مقالات ارایه خواهند شد.

آیت اللهی افزود : تمام تلاش ما بر آن است که نسل جوان و آینده ما بدانند و بتوانند نگارگری و هنر ایرانی را به گونه دیگر ببیند و درک کنند و به عنوان یک اثر و هنر سنتی تکراری و معمولی به آن ننگرند.

وی در خصوص برگزاری همایش مکتب شیراز گفت : قاطعانه می توانم بگویم که همایش شیراز نسبت به همایش اصفهان که سال گذشته در اصفهان برگزار شد به مراتب بهتر و برتر خواهد بود چرا که مسئولین اصفهان با فرهنگستان هنر جهت برگزاری همایش همکاری شایان و خوبی نکردند. حتی برخی از نمایشگاه ها تعطیل شدند و عملا اجرا نشدند در حالی که مسئولین شیراز به خصوص دانشگاه شیراز و استاندار استقبال خیلی خوبی از فرهنگستان هنر کردند به همین دلیل امیدوارم امسال همایش خوبی را برگزار کنیم.

دبیرعلمی گروه نگارگری همایش مکتب شیراز در پایان اظهار داشت : در آفریقا در زنگوار هم همزمان همایش مکتب شیراز را خواهیم داشت چراکه هنر و معماری زنگوار مدتی تحت تاثیر مکتب و هنر شیراز بود.