مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران گفت: كارهای اداری واگذاری نیروگاه بادی دولتی بینالود به بخش خصوصی به اتمام رسید.

یوسف آرمودلی اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه چهارم نیروگاه بادی بینالود به ظرفیت ۳/۲۸ مگاوات و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی منجیل كه هر دو دولتی هستند از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

وی ادامه داد: كارهای اداری و ثبت شركت برای واگذاری نیروگاه بادی دولتی بینالود به اتمام رسیده و انجام شده است.

وی خاطرنشان كرد: شركت سبز بینالود و شركت سبز منجیل برای واگذاری نیروگاه‌های دولتی به صورت دولتی احداث شد و سپس به سهامی عام تبدیل می‌شود.

وی افزود: واگذاری نیروگاه‌های منجیل و بینالود این گونه خواهد بود كه ۳۵ درصد سهام در اختیار دولت و ۶۵ درصد سهام از طریق بورس واگذار می شود.

آرمودلی با بیان اینكه مراحل اداری واگذاری نیروگاه منجیل به بخش خصوصی در حال اجراست اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی سازمان انرژیهای نو ایران و یا شركت توانیر قیمت دولتی این نیروگاه‌ها حدود ۱۰تا ۱۲میلیارد تومان است اما به هر حال این اعداد كه به دولت اعلام می شود مبنای تعیین قیمت از سوی بورس نیست.

مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران افزود: تعیین قیمت نیروگاه‌های بادی دولتی در بورس ساز و كار خاص خود را دارد چرا كه در آنجا برای تعیین قیمت كارشناسی سودآوری و میزان تولید نیروگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود.