مدیر عامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران گفت: میزان لامپ‌های كم مصرف یارانه‌ای تا پایان شهریور ماه جاری به ۲۰ میلیون شعله و تا پایان سال جاری به ۴۰ میلیون شعله خواهد رسید.

حسین لوایی با بیان اینكه دولت در سال جاری برای تهیه و توزیع لامپ‌های كم مصرف یارانه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده است افزود:میزان یارانه اختصاص یافته برای لامپ‌های ۱۱ واتی پیچی ۱۵۱۰ تومان و برای لامپ‌های غیر پیچی ۱۵۹۰ تومان است.

وی ادامه داد: یارانه اختصاص یافته برای لامپ‌های ۲۳ واتی پیچی ۲۹۳۰ تومان و برای لامپ‌های ۲۰ واتی ۱۶۳۰ تومان است.

وی ادامه داد: قیمت لامپ ۱۱ وات پیچی ۱۱۵۰ تومان و برای لامپ‌های غیر پیچی برای مصرف كننده ۱۰۰۰ تومان است.

به گفته وی، قیمت مصرف كننده برای لامپ ۲۳ وات پیچی ۱۱۵۰ تومان و برای لامپ‌های ۲۰ وات پیچی ۱۱۵۰ تومان است.

توزیع لامپهای كم مصرف یارانه ای در فروشگاههای شهروند تهران از دیروز (شنبه) ۹ شهریور ماه آغاز شده است.

شهروندان تهرانی می توانند از امروز با مراجعه به تمامی فروشگاههای شهروند در سطح شهر تهران لامپ های كم مصرف را به قیمت یارانه ای خریداری نمایند.

قیمت فروش یارانه ای لامپ كم مصرف ۹ وات ده هزار ریال و لامپ های ۱۱ و ۱۵ وات یازده هزار و پانصد ریال است.