وزیر نیرو گفت: سعی می‌شود تا در زما‌نهای سحر و افطار خاموشی و قطعی برق رخ ندهد.

سید پرویز فتاح شب گذشته در برنامه ویژه خبری شبكه یك سیما اظهار داشت: طبق برنامه‌های اعلام شده میزان و مدت خاموشی‌های برق از اول شهریور ماه جاری تا حدودی كاهش یافته است.

وی ادامه داد: سعی بر این است تا با توجه به اینكه در ماه رمضان پیك مصرف در ساعاتی نسبت به سایر روزها تغییر می‌كند در زمان سحر و افطار خاموشی اعمال نشود.

وزیر نیرو درخصوص اینكه گفته می شود خاموشی های اخیر به دلیل خشكسالی نبوده است اظهار داشت: باید صادقانه به مردم اعلام كنم كه علت اصلی خاموشی های امسال تنها خشكسالی و كاهش تولید برق توسط نیروگاههای برق آبی بوده است.

وی افزود : تحریم ها تاثیری در تولید برق نداشته است و اینكه اعلام می شود خاموشی ها به دلیل تحریم بوجود آمده است درست نیست چرا كه به اندازه كافی قطعه نیروگاهی تامین شده است.

وزیر نیرو در مورد تغییر ساعت یا عدم تغییر ساعت برای صرفه جویی برق اظهار داشت:رشد ۸ درصدی مصرف برق در سال جاری نشان می دهد كه تغییر ساعت هم چندان در كاهش مصرف برق نمی تواند مفید و موفق باشد.

فتاح گفت:خوشبختانه تبلیغات انجام شده موجب شد تا مصرف برق در واحدهای مسكونی كاهش یابد اما بخش كشاورزی ۳۰ درصد افزایش مصرف داشت كه تا حدودی به دلیل كم شدن آب رودخانه ها و صرف انرژی بیشتر برای تامین آب از چاهها طبیعی است.