رسول زرگر، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: بارندگی در ماههای مهر و آبان حداقل است و مصارف همچنان شرایط عادی خود را دارد و همچنین ذخایر آبی پشت سدها با پشت سرگذاشتن فصل گرما و نبود بارش با كاهش روبرو بوده است. رسول زرگر با بیان اینكه در كشور پتانسیل احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه برق آبی وجود دارد، افزود: ۵/۱۳ هزار مگاوات آن به بهره برداری رسیده و یا در حال ساخت است. وی ادامه داد: در حال حاضر امكان احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه برق آبی كوچك و متوسط توسط بخش خصوصی وجود دارد كه تاكنون به دلیل قیمت پایین خرید برق از این نیروگاهها تمایلی به مشاركت این بخش در این زمینه وجود نداشت.به گزارش خبرنگار ابرار، زرگر ادامه داد: در راستای اجرای اصل ۴۴ و با تلاش مستمر ظرف ۲ سال گذشته هیأت دولت در جلسه ۱۳/۵/۸۷ تصویب كرد تا قیمت خرید برق از این نیروگاه ها همچون نیروگاه های حرارتی كه مشمول یارانه سوخت بوده است، مشمول تبصره ۷ شده و با قیمت بیشتری خریداری شود. معاون وزیر نیرو اظهار داشت: قیمت فروش نیروگاه های برق ـ آبی برای تولیدكنندگان غیردولتی دارای مزیت اقتصادی خواهد شد و با توجه به این كه سوخت آنها آب است و طبق فرمول هیأت دولت یارانه سوخت به این نیروگاه ها تعلق می گیرد، دولت برق این نیروگاه ها را نیز مثل نیروگاه های حرارتی به قیمت ۷۷ تومان یا ۳ برابر قیمت فعلی خریداری خواهد كرد. زرگر با بیان اینكه این نیروگاه ها هم اكنون برق خود را ۱۶ تومان می فروشند، گفت: با افزایش قیمت خرید برق این نیروگاه ها تغییری در نرخ فروش برق به شبكه سراسری اعمال نخواهد شد و تنها برق خریداری شده دولت گران تر است و وزارت نیرو یارانه به مشتركین خود خواهد داد. وی ادامه داد: دولت تصویب كرد قیمت انرژی های پاك تولید شده ۱۰ درصد بیشتر از سایر نیروگاه ها باشد و این امر اعمال خواهد شد. وی همچنین از كسب رتبه نخست ایران در اجرای فعالیتهای آبیاری و زهكشی در بین ۱۰۰ كشور جهان خبر داد. زرگر افزود: این رتبه براساس ارزیابی كمیته بین المللی آبیاری و زهكشی (ICID) از عملكرد فعالیتهای آبیاری و زهكشی ۱۰۰ كشور جهان در سه سال گذشته نصیب ایران شده است. وی با بیان آنكه میزبانی بیست و یكمین كنگره بین المللی آبیاری و زهكشی و شصت و دومین اجلاس سالانه كمیته بین المللی آبیاری و زهكشی در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز به ایران واگذار شده است، گفت: قرار است در بیستمین كنگره بین المللی آبیاری و زهكشی كه مهرماه امسال در لاهور پاكستان برگزار خواهد شد، با اهدای لوح تقدیر و تندیس از ایران قدردانی شود. وی با اشاره به سابقه افزون بر ۵۰ ساله فعالیت كمیته ملی آبیاری و زهكشی در ایران، اظهار داشت: هم اكنون بیش از ۲ هزار نفر كارشناس در این كمیته عضویت دارند. زرگر از اجرای ۲۰۰ هزار هكتار شبكه های اصلی آبیاری در سه سال گذشته در كشور خبر داد و افزود: هم اكنون نزدیك به ۱۵۰هزار هكتار شبكه اصلی در دست اجرا و ۴۰۰ هزار هكتار نیز در دست مطالعه است. به گفته وی، تاكنون در سطح یك میلیون و ۹۰۰ هزار هكتار از اراضی كشاورزی شبكه های اصلی آبیاری اجرا شده است.

● محدودیت منابع مالی در طرح تونل انتقال آب كرج به تهران

وی درپایان درخصوص مراحل پیشرفت طرح تونل انتقال آب كرج به تهران گفت: این تونل هم اكنون در وضعیت خوبی قرار دارد و درحال اجرا است و نكته حائز اهمیت این است كه اجرای این طرح قطره ای آب به سهمیه آب شر تهران ازسد كرج اضافه نمی كند بلكه فقط نحوه انتقال آب از رودخانه را تغییر می دهد.معاون وزیر نیرو اظهار داشت: در حال حاضر انتقال آب از رودخانه به صورت روباز و با حساسیت نسبت به آلودگی صورت می گیرد كه با اجرای این تونل خط انتقالی ایمن برای انتقال آب از این سد به تهران ایجاد می شود.زرگر گفت: این طرح هم اكنون با محدودیت منابع مالی مواجه است چرا كه قبلاً قرار بود از طریق بهره گیری از منابع صندوق ذخیره ارزی صورت گیرد، اما با مشكل مواجه شد و هم اكنون مشغول مذاكره با IDB و WB برای تأمین منابع مالی هستیم كه البته زمان بر است.