در سومین كارگاه آموزشی - تجربی موزه هنرهای معاصر تهران هنرمندان بخش های مختلف تجسمی به خلق اثر می پردازند. حسن نوفرستی؛ مسئول برنامه های هنری موزه هنرهای معاصر تهران؛ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت: «در پی برگزاری كارگاه های آموزشی - تجربی موزه هنرهای معاصر تهران در سومین دوره آن تصمیم گرفتیم تا از هنرمندان برجسته نقاشی كشورمان هم برای شركت در این كارگاه دعوت كنیم.»

وی افزود: «به همین منظور در سومین دوره كارگاه های آموزشی - تجربی موزه هنرهای معاصر تهران هنرمندانی چون میترا جشنی، شاهین چرمی، جعفر غیبی، سیروس آقاخانی، مریم آقاجانی، احمد خلیلی فرد به خلق اثر در بخش هنرهای تجسمی در فضای باز موزه هنرهای معاصر تهران می پردازند.» سومین دوره كارگاه های آموزشی موزه هنرهای معاصر تهران از امروز، شنبه نهم شهریور آغاز می شود.