مدیرعامل سازمان توسعه برق از انتشار اوراق ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت طرحهای نیروگاهی خبرداد و گفت: این اوراق بعد از ماه مبارك رمضان منتشر می شود. محمد بهزاد با اعلام برنامه وزارت نیرو برای انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت طرحهای نیروگاهی گفت: وزارت نیرو برای انتشار اوراق مشاركت با بانك مركزی و بانك صادرات مذاكره كرده و مجوزهای لازم را نیز از هیات دولت اخذ كرده است. مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: بر این اساس ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشاركت مخصوص سازمان توسعه برق مصوب شده؛ ضمن اینكه ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز به صورت وام و تسهیلات به این سازمان پرداخت می شود. این دو منبع مالی را هیأت دولت تصویب كرده كه در حال طی مراحل است. به گزارش مهر، وی گفت: وزارت نیرو بازگشت سرمایه اوراق مشاركت را تضمین می كند.