۵۱ طرح برق رسانی در استان قزوین با بیش از ۳۸ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. مهندس جبارزاده، مدیرعامل شركت توزیع برق استان قزوین در این باره گفت: این طرح ها شامل توسعه و ساخت، نیرورسانی، رفع ضعف ولتاژ، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و برق رسانی روستایی بود.وی گفت: از این تعداد طرح ، ۱۹ طرح در قزوین، ۱۵ طرح در البرز، ۱۱طرح در آبیك، ۳ طرح در تاكستان و ۳ طرح در شهرستان بوئین زهرا اجرا شده است.