در حال حاضر ساخت ۲۰ سد در این استان در دستور كار قرار دارد.

امیر حمزه حقی آبی،مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان لرستان در جمع خبرنگاران لرستانی اظهار داشت: مطالعه این ۲۰ سد از مدتی قبل آغاز شده است كه از این تعداد، مطالعه ۷ سد به پایان رسیده و آماده ورود به فاز اجرایی است.

وی افزود: سدهای زیبا محمد، گله رود، اشترینان، ژان، تاج امیر، شهید بروجردی و پریان ۷ سدی هستند كه كار مطالعه آنها به پایان رسیده است.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: همچنین سدهای كاكا ، شرف، شبیخون، سراب تلخ، مخمل كوه، تنگ محشوره، عالی محمود ده جانی، مسعود آباد، میان كوه، فیروز آباد، نورآباد و ماربره نیز در دست مطالعه است.

حقی آبی یادآور شد: در حال حاضر سدهای مروك، ایوشان، حوزیان، كمندان و آبسرده در استان لرستان در مرحله اجرایی قرار دارند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح های قابل بهره برداری در هفته دولت گفت: در هفته دولت آب منطقه ای لرستان به بهره برداری می رسد.

این مسئول با بیان این كه ۲ طرح از ۹ طرح مربوط به سفر هیأت دولت به لرستان است، افزود: بند انحرافی جوب راست بروجرد، بند و كانال بندیزه بروجرد، مهندسی رودخانه یوسف آباد دورود، مهندسی رودخانه های خرم آباد، بروجرد و كوهدشت و ساخت سیل بند ژان دورود از طرح های قابل بهره برداری این شركت در هفته دولت است. حقی آبی از دیگر خدمات دولت به بهره برداری از ۹ شبكه آبیاری، ۹ طرح تأمین آب و ۹ طرح مهندسی رودخانه اشاره كرد.

مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: شركت آب منطقه ای لرستان به صورت صد درصدی مصوبات دور اول سفر هیأت دولت به لرستان را عملیاتی كرده است.

● برگزاری همایش بهره برداری بهینه از منابع آب

نخستین همایش بهره برداری بهینه از منابع آب لرستان در خرم آباد آغاز شد و تا ۸ شهریورماه ادامه دارد.دكتر حقی آبی، مدیرعامل شركت آب منطقه ای لرستان با اعلام این خبر گفت: این همایش با همكاری استانداری، دانشگاه لرستان و شركت آب منطقه ای با حمایت یك شركت آب معدنی در خرم آباد برگزار می شود.وی افزود: با انجام فراخوان این همایش ۱۱۵ مقاله از سراسر كشور به دبیرخانه ارسال شد كه از بین آنها ۷۳ مقاله از سوی كمیته علمی پذیرفته شد.مدیرعامل شركت آب منطقه ای لرستان تصریح كرد: از این مقالات ۳۷ مقاله به صورت شفاهی و ۳۶ مقاله نیز به صورت پوستر در همایش ارائه می شود.