عملكرد دولت نهم در توسعه نیروگاه های هسته ای و بخشی از اقدامات و تلاش‌های سازمان انرژی اتمی كشور در سه سال قبل ارایه شد .

تكمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر، برنامه ریزی برای توسعه و ساخت تجهیزات نیروگاه های هسته‌ای با استفاده از متخصصان داخلی، تولید سوخت هسته‌ای، از نتایج فعالیت های سازمان انرژی اتمی كشور در سه سال قبل است .

بر اساس این گزارش ، تكمیل، راه‌اندازی و بهره‌برداری از واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر كه تا خرداد امسال پیشرفت كلی طرح به ۹۵ درصد رسیده است ، ورود سوخت اولیه نیروگاه به میزان ۱۸۰ مجتمع سوخت به همراه میله‌های كنترلی آنها به كشور از جمله این اقدامات است .

این گزارش دیگر اقدامات این سازمان را انجام مناقصه برای مطالعات ساختگاه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای جدید ، بررسی فنی و انتخاب شركت‌هایی داخلی برای انجام مطالعات مكان یابی برای توسعه نیروگاه های هسته‌ای ، طراحی نیروگاه هسته‌ای بومی ۳۶۰ مگاواتی ، توسعه ساخت داخل تجهیزات نیروگاههای هسته‌ای ، طراحی و ساخت شبیه ساز تمام عیار نیروگاه عنوان كرد.