مشكل خاموشی ها در كشور یك مساله عمومی و فراگیر بوده و صنعت كشور هم از این مشكل مستثنی نبوده است. اسفندیار حیدری، معاون عمران و محیط زیست سازمان صنایع كوچك درگفت وگو با ایسنا، با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به مشكلات ناشی از تولید برق، برنامه ریزی ها آن گونه كه باید اعمال نشد و به ناچار در صنعت كشور هم این بی برنامه گی ها تحمیل شد. حیدری در مورد میزان خسارت وارد شده به شهرك های صنعتی بابت خاموشی ها گفت: در حال حاضر برآوردی از خسارات وارده بر شهرك های صنعتی به صورت یك آمار دقیق و ریالی در دست نداریم و نمی توانیم دقیقاً بگوییم چقدر تولیدات كم شده و یا چه تعدادی از كاركنان و كارمندان بیكار مانده اند. وی ادامه داد: اگر در چرخه تولید، برق، گاز و حتی تلفن قطع شود، به طور حتم مشكلات تولیدی و ریالی را به همراه خواهد داشت و این كه صنعتگر چه مقدار سرمایه گذاری كرده و برای چند نفر اشتغال زایی كرده است، همه این پارامترها به هم وابسته است كه ما آمار دقیقی از این مقدار نداریم، ولی درصدد به دست آوردن آن هستیم. وی همچنین توضیح داد: قطع برق و خاموشی ها توقف هایی در تولید ایجاد كرده است؛ حالا اگر سرمایه گذار با دانایی توانسته باشد در مواقع خاموشی كارگران و كارمندان را به نوعی مشغول كند و آسیب های ناشی از پرداخت حقوق آنها و توقف تولید را هم پوشش داده باشد، كمتر آسیب می بیند، ولی در صنایع كوچك از آنجا كه تعداد كاركنان بین یك تا ۱۰ نفر است، حتماَ ۴ تا ۵ نفر بیكار می مانند كه باید حقوق آنها پرداخت شود. حیدری در پاسخ به این پرسش كه آیا وزارت نیرو هیچ خسارتی در این مورد به صنایع داده است؟ اظهار كرد: صحبت هایی با وزیر نیرو در این مورد داشته ایم، ولی به این صورت نبوده كه خسارت ها را اعلام كرده باشیم و وزارت نیرو هم این هزینه را تقبل كرده باشد.

ولی در صحبت هایمان به این نتیجه رسیدیم كه این وزارتخانه برنامه خاموشی ها را از قبل اعلام كند و ما اوقات فراغت كاركنانمان را در آن ساعات قرار دهیم. وی در پاسخ به این سوال كه چرا شهرك های صنعتی باید از برق شهر استفاده كنند و در كنار شهرك ها نیروگاه نداریم؟ توضیح داد: در این باره چند سیاست را اتخاذ كرده ایم و در مدت چند سال برنامه هایمان را پیاده خواهیم كرد. وی درباره این برنامه ها گفت: زمینی تا وسعت ۲ هزار متر را به كسانی كه متولی احداث نیروگاه هستند، به صورت مجانی واگذار می كنیم كه البته با توجه به وسعت طرح نیروگاهی، وسعت زمین بیشتر از این هم می تواند باشد. همچنین به وزیر نیرو پیشنهاد كردیم كار گروهی تشكیل شود و از آنجایی كه می توان در ایران ۱۰ هزار مگاوات برق از انرژی بادی تولید كرد، مشاوران روی توربین های بادی كار كنند. وی ادامه داد: حتی ما طرحی داریم كه در سقف سوله ها، سلول های خورشیدی قرار دهیم كه برق همان بخش را تامین كند، اما چون این طرح ها فعلاَ برای ما مقرون به صرفه نیست، لذا در حال حاضر به صورت آزمایشی چند طرح را در دست مطالعه و شروع داریم.