فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایری ویژه فرهنگ و هنر عشایر بختیاری و لر را ششم شهریور برگزار می كند. بهزاد مرتضوی؛ مدیر كل امور فرهنگی فرهنگستان هنر؛ با بیان این مطلب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: «این همایش به بررسی فرهنگ و هنر عشایر ایران می پردازد و تركیبی از مراسم آئینی و موسیقیایی عشایر است.

قرار است در این همایش ۱۰ مقاله علمی ارایه شود.» وی افزود: «این همایش با همكاری گروه تخصصی هنر و فرهنگ عشایری اداره راهبردی فرهنگستان هنر و دیگر معاونت های فرهنگستان برگزار می شود و دبیر علمی آن علی قنبری است.» همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران به مدت یك روز در تاریخ ششم شهریور در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار می شود.