حمیدرضا پیرپیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان از پایان یافتن و بهره برداری ۱۵۰ طرح بزرگ و کوچک برق رسانی، تقویت ولتاژ، توسعه شبکه روشنایی و گسترش شبکه برق چاه های آب کشاورزی در سطح ۲۰ شهرستان در هفته دولت امسال، که هزینه ای بالغ بر ۴۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در بر داشت، خبر داد.

وی گفت: از مهم ترین این طرح ها می توان به فیدرگیری و استفاده از ظرفیت های پست جدید، کمتیک در شهرستان چادگان، پست گالوانیزه و کویر کاشان، احداث شبکه و فیدر جدید از پست کمتیک به سمت فریدن، توسعه کیفی برق در پادنای سمیرم و برق رسانی به چاه های کشاورزی در شهرستان چادگان - خمینی شهر - دهاقان - خوانسار و... و تامین برق منطقه صنعتی ور پشت - فیدرگیری پست جدید گل آب - بازسازی قسمتی از شبکه های فرسوده شهرستان برخوار - برق رسانی مناطق دهاقان - شهرک امیرکبیر نوش آباد و دشت حسن آباد - شهرک خمینی شهر - نطنز - جلا ل آباد و مهرگرد سمیرم و بهینه سازی شبکه های برق روستایی اشاره کرد.

اجرای طرح های فوق با احداث ۱۵۵ کیلومتر شبکه صورت گرفته و ۹۶ دستگاه پست و ترانسفورماتور نیز تجهیز و نصب گردید.