در نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایری كه توسط فرهنگستان هنر برگزار می‌شود اردشیر صالح پور و مسعود جعفری جوزانی به سخنرانی می‌پردازند.

به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر،در این همایش ده عنوان مقاله علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش اول صفی نژاد، نامور مطلق و علی قنبری، دبیر علمی همایش، سخنرانان افتتاحیه خواهند بود. پس از آن تجلیل از پیشكسوتان هنر عشایر و برنامه‌های آیینی برگزار می‌شود. سپس مقالاتی از حسین ابراهیم ناغانی با عنوان «تحلیلی بر نقش و رنگ گلیم‌های عشایر بختیاری»، غلامرضا هاشمی «درآمدی بر زیبایی شناسی دست یافته‌های عشایری ایران»‌و فرانك كبیری «بررسی نقوش گلیم‌های استان چهار محال و بختیاری و سفالینه‌های شوش» ارائه خواهد شد.

بخش بعدی مراسم به شاهنامه خوانی توسط استاد خسروی و مقالاتی از اردشیر صالح پور با عنوان «ظرفیت‌های نمایشی در سوگچامه دویت خون»، فاطمه شعبانی اصل با عنوان «‌گفتاری درباره نمایش باران»‌ و سیمین دخت مردانی با عنوان «حماسه قوم بختیاری» ارائه می‌شود.

در ادامه این همایش مراسم آیینی فلك ناز خوانی توسط دهقان اجرا خواهد شد و سپس مقالاتی از دكتر كیانی با عنوان «تجلی هنر در زندگی عشایر، با تأكید بر ایل بختیاری»، از غلام عباس خسروی با عنوان «نگاهی به آداب و رسوم از یاد رفته عشایر بختیاری» و از علی و عباس قنبری با عنوان «تجلی هنر و فرهنگ در مثل‌های بختیاری» ارائه می شود.

بخش پایانی این همایش نیز به مراسم شعرخوانی و خسرو و شیرین خوانی و سخنرانی مسعود جعفری جوزانی اختصاص دارد.

این همایش ۶ شهریور در مجموعه فرهنگی و هنری آسمان فرهنگستان هنر از ساعت ۱۰ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.