مدیر طرح خطوط انتقال نیروی سازمان توسعه برق ایران گفت: مطالعات ساخت بزرگترین خط انتقال برق كشور از عسلویه به تهران توسط سازمان توسعه برق ایران آغاز شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، مسلمی افزود: این طرح كه قرار است از عسلویه تا تهران احداث شود به تازگی از شركت توانیر به سازمان توسعه برق ایران ابلاغ شده است.

وی با اشاره به این كه این طرح از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار است تصریح كرد: خط انتقال عسلویه- تهران نخستین خطی است كه با ولتاژ ۷۶۵ كیلوولت در كشور اجرا می‌شود و قرار است بیشترین میزان برق تولیدی را از عسلویه به مراكز پرمصرف كشور منتقل كند.

وی درباره هدف از اجرای این طرح گفت: مطالعات این خط انتقال با توجه به مطرح شدن تولید ۵ هزار مگاوات انرژی برق به صورت متمركز در عسلویه، آغاز شده است.

مدیر طرح خطوط انتقال نیروی سازمان توسعه برق ایران یادآور شد: براساس طرح اولیه؛ این خط انقال قرار است در دو فاز به اجرا درآید كه فاز نخست آن از عسلویه تا منطقه پیران در استان اصفهان و فاز دوم نیز از ایستگاه پیران تا ایستگاه رودشور در نزدیكی تهران خواهد بود.

وی با بیان این كه تاكنون خطوط انتقال فشار قوی كشور تنها در سطوح ۲۳۰ و ۴۰۰ كیلوولت اجرا شده است خاطرنشان كرد: در دنیا نیز تعداد محدودی از كشورها چنین طرحی را اجرا كرده‌اند.