طرح آبرسانی به شهر ساوه از طریق سد «الغدیر» به عنوان دومین طرح آبرسانی به این شهر در حال اجرا ست.

مهندس یوسف عرفانی نسب، مدیر امور آب و فاضلاب ساوه در جریان بازدید مهندس نامجو، مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب از طرح های آبرسانی به شهر ساوه، گفت: با توجه به پدیده خشكسالی و فقر منابع آبی و افزایش روبه رشد جمعیت ساوه، طرح انتقال آب از سد الغدیر به این شهر با همكاری شركت آب منطقه ای آغاز شده است.وی گفت: تاكنون ۱۳ كیلومتر خط انتقال در این طرح اجرا شده و ساخت ۲ باب مخزن ۵ هزار متر مكعبی آب انجام شده و مطالعات اولیه و تكمیلی ساخت تصفیه خانه نیز به پایان رسیده است.عرفانی نسب با بیان این كه برای ساخت این تصفیه خانه ۷۰ میلیارد ریال اعتبار لازم است، افزود: این در حالی است كه تاكنون فقط ۴۳ میلیارد ریال اعتبار به این طرح اختصاص یافته است.وی اضافه كرد: طرح تأمین آب شیرین ساوه به منظور بهبود كیفیت آب شرب اجرا شده و از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاكنون اجرای ۱۷ كیلومتر لوله گذاری شبكه آب و نصب ۳۰ دستگاه برداشت عمومی آب در نقاط مختلف شهر است .همچنین اجرای فاز اول تله متری كنترل ۱۶ حلقه چاه و ۳ مخزن ذخیره آب نیز در دست اقدام است.

مهندس نامجو، مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در جریان این بازدید با اشاره به اجرای طرح های مختلف عمرانی در بخش آب در شهر ساوه، بیان داشت: با وجود رضایت بخشی روند پیشرفت طرح آبرسانی به این شهر از همكاران و مدیران اجرایی این طرح انتظار می رود با همكاری هرچه بیشتر در افزایش سرعت روند پیشرفت این طرح ها تأثیر گذار باشند.

وی ضمن مثبت ارزیابی كردن اجرای این گونه طرح ها و با توجه به استقبال مردم از ایستگاه های برداشت آب، بر گسترش شبكه آب شیرین و افزایش ایستگاه ها و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تأكید كرد.