مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای كاهش یك درصد از تلفات شبكه برق كشور در سال جاری خبر داد. محمد بهزاد با اشاره به تلفات شبكه برق كشور گفت: هم اكنون تلفات شبكه انتقال و توزیع در حدود ۱۸ درصد است كه ۴ درصد آن مربوط به انشعابهای برق غیرمجاز و ۱۴ درصد مربوط به تلفات واعی در سیستم توزیع است كه با توجه به مصوبات دولت، ظرف ۲ سال باید انشعابهای غیرمجاز برق را جمع آوری كنیم. مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: بر این اساس، برای كاهش تلفات شبكه برق كشور با استانداردهای جهانی، طرح ملی كاهش تلفات شبكه برق كشور تهیه شده كه دولت و مجلس آنرا مصوب كرده اند تا بتوانیم با كمك بخش خصوصی این كار را با موفقیت به سرانجام رسانیم. وی تصریح كرد: برای امسال نیز ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده تا بتوان یك درصد از تلفات شبكه برق كشور را كاهش داد.

بهزاد با اشاره به ضرورت همكاریهای لازم دولت و مجلس برای تأمین منابع مالی صنعت برق كشور، گفت: براساس استاندارد جهانی، ضریب ذخیره شبكه برق كشورهای دنیا ۱۵ تا ۲۵ درصد است كه متاسفانه این رقم در ایران صفر است و ایران هیچ ذخیره ای در شبكه برق خود ندارد. با رشد ۷ درصدی در ظرفیت سازی نیروگاه ها، باید تا سال پایانی سند چشم انداز ظرفیت شبكه برق كشور به ۱۵۹ هزار مگاوات برسد كه این عدد بالایی است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، در آن زمان نیز ذخیره شبكه صفر است كه بر این اساس پیشنهاد شده كه وزارت نیرو به جای پوشش رشد ۷ درصدی مصرف با ظرفیت سازی نیروگاهی این كار را از طریق صرفه جویی مردم و لامپهای كم مصرف انجام دهد و سالانه یك درصد ذخیره را برای شبكه برق كشور فراهم سازد، به این ترتیب سال تا افق چشم انداز ۲۰ ساله ضریب ذخیره به ۱۷ درصد در ایران می رسد. به گفته بهزاد، سالانه ۵ میلیارد یورو باید در شبكه برق كشور سرمایه گذاری شود تا ذخیره مناسبی برای كشور فراهم شود. بهزاد با اشاره به آمارهای بانك جهانی افزود: ایران در ظرفیت تولید برق در جهان، رتبه ۱۷ و در منطقه خاورمیانه رتبه اول را به خود اختصاص داده و از لحاظ متوسط سالیانه رشد، بعد از چین و تركیه در جایگاه سوم قرار دارد. رئیس سازمان توسعه برق ایران اظهار كرد: در سه سال گذشته رشد ظرفیت نصب شده نیروگاه های ۱۱ درصد و ۲۶ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی مربوط به همین سه سال است.