وزیر نیرو معاون جدید خود در امور انرژی و برق را در اولین روز هفته دولت منصوب و معرفی كرد.

عباس علی آْبادی كه پیش از این مدیر عامل شركت آب و نیروی ایران بو به عنوان معاون جدید وزیر نیرو در امور برق و انرژی وزارت نیرو انتخاب شد.

بنابراین گزارش، پیش از این محمد احمدیان كه سابقه مدیر عاملی شركت توانیر در دوره دولت خاتمی را نیز دارد، معاون وزیر نیرو در امور برق را بر عهده داشت.

احمدیان دكترای برق خود را از دانشگاه منچستر گرفته بود و مدرك فوق لیسانس خود را در این رشته از دانشگاه صنعتی شریف اخذ كرده بود.

یك مقام مسوول در وزارت نیرو این جابجایی را بی‌ارتباط با مشكل خاموشیهای سراسر كشور ندانست و گفت:این جابجایی ها مشكلی از خاموشی های كنونی برق حل نخواهد كرد.

وی ادامه داد:نگاه كلان در كل كشور باید برای حل مشكل برق تغییر كند.