برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی استان همدان تهدیدی جدی به شمار می رود.

محمود عراقی مدیرعامل آب منطقه ای همدان در چهارمین گردهمایی تعادل بخشی آب های زیرزمینی دشت بهار، گفت: سالانه ۲‎/۵ میلیارد مترمكعب آب از منابع آب های زیرزمینی در استان برداشت می شود كه این روند تهدید جدی برای افت شدید ذخایر زیرزمینی به شمار می آید.

وی اضافه كرد: سد اكباتان با ۴۵۰ میلیارد ریال هزینه برای ساخت، فقط ۴۰ میلیون مترمكعب آب را ذخیره كرده است در حالی كه سالانه هشت برابر این مقدار یعنی ۳۰۰ میلیون مترمكعب آب فقط از سفره های آب زیرزمینی دشت بهار برداشت می شود.

عراقی افزود: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و سطحی استان از مهم ترین برنامه های شركت امور آب منطقه ای همدان است.

وی ادامه داد: رقابت برای استفاده از منابع آبی در جهان شدید و الگوهای كشت مناسب منطقه ای یكی از راهكارهای مصرف بهینه آب است و باید به اندازه متوسط میزان بارندگی در استان از منابع آب استفاده شود و الگوی كشت مناسب برای استفاده بهینه از منابع آبی ترویج شود.

این مقام مسئول اضافه كرد: بهره برداران منابع آبی باید براساس شرایط اقلیمی از منابع آبی استفاده كنند چرا كه آب یك كالای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و با وضع موجود باید به بررسی چالش های آب پرداخته شود.

مدیرعامل امور آب منطقه ای همدان ادامه داد: چالش های آینده آب به همه قشرهای مردم مرتبط است و اگر در استفاده بهینه از آب اطلاع رسانی نكنیم منابع آب را با خطر روبه رو كرده ایم.

وی ادامه داد: به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، توانایی آب زیرزمینی استان دچار ۱۱ متر افت در ۱۶ ساله اخیر شده است كه متوسط افت سالانه ۰‎/۷ متر است. این كاهش موجب خشك شدن و كاهش شدید آبدهی بسیاری از چاه ها و خشك شدن تعداد زیادی از چشمه ها و قنوات در چند ساله اخیرشده است.

گفتنی است، متوسط میزان بارندگی در سطح استان همدان ۳۵۰ میلی متر است و بیشترین میزان افت سالانه سطح آب های زیرزمینی در این استان مربوط به شهرستان كبودراهنگ با ۱‎/۶ متر و كمترین میزان افت سالانه سطح سفره های آب زیرزمینی در تویسركان با ۰‎/۳ متر است.