اولین «اكسپو» مجسمه سازی ایران ۱۸ آبان در خانه هنرمندان برگزار می شود. كورش گلناری؛ مجسمه ساز و دبیر اولین «اكسپو» مجسمه سازی ایران، با اعلام این خبر به باشگاه خبرنگاران گفت: «در چند سال اخیر شاهد حركت جدید و تازه ای در مجسمه سازی معاصر ایران بوده ایم كه باعث شكوفایی این بخش از هنرهای تجسمی در داخل و خارج از كشورمان شده است.» وی ادامه داد: «اولین اكسپو مجسمه سازی معاصر ایران در پی این شكوفایی و تحولات در زمینه مجسمه سازی با هدف معرفی آثار خلق شده در مورد هنر مجسمه سازی و فروش سالانه این آثار، به همت انجمن مجسمه سازان ایران برگزار می شود.» وی تاكید كرد: «این «اكسپو» دارای مكانیزمی كاملا منطقی است كه به دنبال آن شورایی برای قیمت گذاری آثار هم تعیین شده است.» گلناری ادامه داد: «در این اكسپو قصد داریم آثار مجسمه تمامی هنرمندان مجسمه ساز اعم از پیشكسوت و جوان را به نمایش بگذاریم تا از این طریق هنرمندان با فروش آثار خود در افزایش تولیدات هنری در زمینه مجسمه سازی تلاش بیشتری داشته باشند.»

دبیر اولین «اكسپو» مجسمه سازی در مورد بین المللی شدن این اكسپو، تصریح كرد: «به طور قطع با قابلیت هایی كه در هنرمندان مجسمه ساز ایران وجود دارد، می توانیم در بین المللی شدن این اكسپو نیز موفق باشیم.» در همین زمینه، حمید كنگرانی؛ مجسمه ساز؛ در مورد اهمیت برگزاری اولین اكسپو مجسمه سازی ایران افزود: «اولین نمایشگاه مجسمه سازی ایران فقط به منظور گردهمایی مجسمه سازان كشورمان اهمیت نخواهد داشت بلكه می تواند به لحاظ تجاری و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.» وی گفت: «این اكسپو می تواند از لحاظ حمایتی نیز برای مجسمه سازان اهمیت داشته باشد.» كنگرانی تاكید كرد: «مردم كشورمان آشنایی چندانی با هنر مجسمه ندارند، بنابراین اولین اكسپو مجسمه سازی ایران فتح بابی برای ارتباط بیشتر مردم و هنر مجسمه نیز باشد.»

وی، در مورد ایجاد جایگاهی برای هنر مجسمه سازی در این اكسپو گفت: «قطعا برگزاری اكسپو مجسمه سازی البته به صورت مطلوب می تواند در پشتوانه ای مناسب برای جایگاهی قابل توجه برای هنر مجسمه سازی ایران محسوب شود.» كنگرانی در ادامه تاكید كرد: «هنرمندان مجسمه ساز ایران در اكسپوهای جهانی بسیار شركت داشته اند بنابراین توانایی مطلوبی را با توجه به آشنایی با چگونگی برگزاری و شركت در این اكسپو ملی را خواهند داشت.» یادآور می شود: اولین نمایشگاه مجسمه سازی ایران در روز هجده آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.