مدیر امورآب و فاضلاب خوی با اعلام این خبر گفت : در اكثر بخش ها جلوتر از برنامه مصوب در حال حركت هستیم .

رسول اكبری فعالیت های انجام شده امور آب و فاضلاب خوی طی ۴ ماهه اول سال جاری رابر شمرد و تصریح كرد : در این مدت تعداد انشعابات آب واگذارشده ۷۹۲ فقره ، توسعه شبكه آب ۱۴۶/۳ كیلومتر ، اصلاح شبكه ۹۶/۳ كیلومتر ، اصلاح انشعابات غیر فنی ۹۷ فقره ، تعویض كنتور خراب مشتركین ۶۴۰ فقره ، مرئی سازی شیر قطع كن ۱۲۵۰ فقره ، حجم آب تولیدی ۵۵۷۵ هزار متر مكعب ، تعداد انشعابات واگذار شده فاضلاب ۳۱۹ فقره ، تعداد انشعابات نصب شده فاضلاب ۴۵۰ فقره ، توسعه شبكه فاضلاب ۹/۴كیلومتر ،هم سطح سازی دریچه منهول ۸۴ فقره و حجم فاضلاب جمع آوری شده ۱۸۸۲ هزار متر مكعب بوده است .

وی با اشاره به اینكه امور آب و فاضلاب خوی در زمینه كنترل كیفیت نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب همگام با برنامه های مصوب سال ۸۷ در حال پیشروی است افزود: آزمایشگاه های آب و فاضلاب این امور با ارائه خدمات به شهرهای شمالی استان و كل استان (در بخش فاضلاب ) در چهار ماهه سال جاری به اهداف و تعهدات خود در این بخش عمل نموده است .

اكبری در ادامه به عملكرد آزمایشگاه آب پرداخت و اضافه كرد :بیش از ۷ هزارمورد كلرسنجی انجام شده با مركز بهداشت با مطلوبیت ۹۹/۲۵درصدبه پایان رسیده و بیش از ۶۰۰ مورد آزمایشات باكتریولوژی با مطلوبیت ۱۰۰ درصد انجام یافته است .

مدیر امور آب و فاضلاب خوی انجام دوره ای كالیبراسیون های داخلی ، نمونه برداری های شیمیایی از ۱۲ شهر شمالی استان و شستشوی بیش از ۶۰ كیلومترشبكه توزیع آب خوی و شهرهای تابعه را از عمده فعالیت های این بخش از امورآب و فاضلاب خوی عنوان كرد و تصریح نمود : در بخش آزمایشگاه فاضلاب نیز اقدامات موثری انجام گرفته كه ازجمله می توان به انجام بیش از ۴۹۴۰ مورد آزمایشات كنترل كیفیت مطابق با برنامه دفتر كنترل كیفیت بر اساس استاندارد متد آزمایشات فاضلاب ، انجام آزمایشات دوره ای از تصفیه خانه های فاضلاب فعال در سطح استان ، ارائه خدمات به مراكز دولتی و خصوصی ازجمله امور سلماس ، شركت مشاوره لار ، شركت خدماتی رنا ، بیمارستان خاتم الانبیا ارومیه و... اشاره نمود.

حامد کاظم زاده خوئی