نمایشگاهی از طراحی ها و دست نوشته های میكل آنژ در مجموعه گالری های دانشگاه سیراكوز نیویورك برپا می شود. میكل آنژ بوناروتی (۱۵۶۴ـ۱۴۷۵) از استادان به نام دوران نوزایی هنری و علمی ایتالیا ـ رنسانس ـ است .

مجسمه حضرت داود (ع) در فلورانس، نقاشی سقف كلیسای سیستین و نقاشی دیواری با عنوان «آخرین داوری» در واتیكان تنها گوشه ای از خلاقیت هنری وی را بر ما آشكار می سازد. نمایشگاهی با عنوان «میكل آنژ: مرد و ریاضی» برای نخستین با در آمریكا مجموعه ای از طراحی ها و دست نوشته های میكل آنژ را به نمایش می گذارد. از آنجایی كه آثار اندكی از این نقاش فلورانسی در موزه ها و مجموعه های هنری آمریكا وجود دارد، لذا این نمایشگاه فرصتی را فراهم می آورد تا هنر دوستان آمریكایی از نزدیك آثار وی را مرور كنند. «میكل آنژ: مرد و ریاضی» از روز ۱۹ اكتبر (۲۸ مهر ماه) افتتاح می شود.