وزیر نیرو گفت: تعرفه های جدید برق تهیه و به دولت ارائه شده است كه حاكی از افزایش قیمت است.

سیدپرویز فتاح اظهار داشت: بر اساس برنامه چهارم توسعه وزارت نیرو تعرفه های جدید برق را تهیه و به دولت ارائه كرده است كه این تعرفه ها حاكی از افزایش قیمت برق خواهد بود.

وی درباره اینكه دولت چه وقت تعرفه‌های تهیه شده از سوی وزارت نیرو را به مجلس تقدیم خواهد كرد، گفت: مطمئنا دولت می خواهد بحث هدفمند كردن یارانه ها را مشخص و سپس تعرفه های جدید را به مجلس تقدیم كند.