یك منبع آگاه در وزارت نیرو گفت: دولت تا اول شهریور فرصت دارد تا طرح تعرفه‌های جدید پیشنهادی وزارت نیرو را به مجلس تقدیم كند.

این منبع آگاه اظهار داشت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه اگر قرار است تعرفه‌های برق سال آینده تهیه شود دولت باید طرح پیشنهادی را تا اول شهریور ماه برای بررسی تحویل مجلس دهد.

وی ادامه داد: چنانچه دولت طرح پیشنهادی تعرفه‌های جدید وزارت نیرو را تا اول شهریور ماه تقدیم مجلس نكند، این طرح در مجلس قابل بررسی نخواهد بود.

وی خاطر نشان كرد: به هر حال وزارت نیرو طرح تعرفه‌های جدید (سال ۸۸) را تهیه و به دولت ارائه كرده است اما تاكنون دولت این طرح را برای بررسی به مجلس تقدیم نكرده است.

این منبع آگاه در خصوص كاهش یا افزایش تعرفه‌های برق تاكید كرد: اگر قرار بود تعرفه‌های برق سال ۸۸ ثابت باقی بماند وزارت نیرو پیشنهاد جدیدی ارائه نمی‌كرد، مطمئنا تعرفه‌های برق در سال آینده افزایش می‌یابد.