بیش از ۸۰ میلیارد ریال برای جبران پدیده خشكسالی و آبرسانی به مناطق شهری و روستایی در استان در نظر گرفته شده است.

ایرج دالوند،مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به اینكه هماهنگی لازم با ستاد حوادث غیرمترقبه برای جبران خشكسالی وخرید تانكر آبرسانی صورت گرفته، افزود: بیش از ۵۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای آب و فاضلاب شهری و بقیه مربوط به شركت آبفای لرستان است.

وی اظهار داشت: با تلاش نمایندگان مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی و قول مساعد وزیر نیرو مقرر شده برای جبران خشكسالی به این استان كمك شود.وی یادآور شد: با توجه به پدیده خشكسالی مردم برخی مناطق لرستان از جمله خرم آباد و كوهدشت با مشكل كمبود آب آشامیدنی روبه رو شدند كه اقدام های مؤثری برای جبران آن صورت گرفت.

دالوند افزود: در این راستا۶ حلقه چاه در مناطق فلك الدین، شهرك حكمت و خیابان شورای خرم آباد حفاری شده و در كوهدشت نیز تاكنون۳ حلقه چاه تجهیز و وارد مدار شده و یك حلقه دیگر در حال حفاری است. مدیرعامل شركت آب و فاضلاب لرستان گفت: همچنین ۲ حلقه چاه درشهر نورآباد تجهیز و در حال بهره برداری است. وی اضافه كرد: با این اقدام ها هم اكنون مشكل كمبود آب در خرم آباد برطرف شده و تنها در برخی مناطق حاشیه نشین این مشكل وجود دارد كه با تانكر عملیات آبرسانی صورت می گیرد.