آفتاب

موزه هنرهای معاصر استانهای خوزستان و اهواز افتتاح می شود

موزه هنرهای معاصر استانهای خوزستان و اهواز افتتاح می شود

دکتر محمود شالویی گفت :اواخر شهریور موزه هنرهای معاصر استانهای خوزستان و اهواز را افتتاح خواهیم کرد.

کد N426890

وبگردی