دکتر محمود شالویی گفت :اواخر شهریور موزه هنرهای معاصر استانهای خوزستان و اهواز را افتتاح خواهیم کرد.

دکتر محمود شالویی مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سر پرست موزه هنرهای معاصر تهران گفت:یکی از اهداف ما تمرکز زدایی امور هنرهای تجسمی از تهران و موزه هنرهای معاصر تهران است، در پی این هدف قصد بر افتتاح موزه هنرهای معاصر در استانهای واجد شرایط است.

وی افزود: در حال حاضر افتتاح موزه هنرهای معاصر خوزستان را با نمایش آثار تقوایی و موزه هنرهای معاصر اهواز با موضوع مقاومت در اواخر شهریور خواهیم داشت .

مدیر کل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص چگونگی انتخاب این دو استان اظهار داشت :قصد ما بر این است تا امکانات لازم جهت احداث موزه هنرهای معاصر را به اکثر استانهایی که آمادگی و شرایط داشتن موزه هنرهای معاصر را داشته باشند بدهیم .

وی گفت:هم اکنون دو استان خوزستان و اهواز این آمادگی را دارند و دیگر استانها را هم تا پایان سال تا حد امکان در برنامه های آینده لحاظ خواهیم کرد.