حسن بلخاری گفت: هنر اسلامی عرصه عاشقی هنرمند مسلمان است و هنرمند مسلمان عاشق و اثر هنری‌اش عرصه عاشقی اوست.

به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی همایش فرهنگی آموزش اندیشه‌های آسمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در جمع خواهران برگزیده كانون‌های مساجد كشور در مشهد افزود: هنرمند مسلمان با تمام روح و جانش، هنر را در خدمت حضرت حق قرار داده تا هنرش عرصه تجلی حق‌تعالی باشد.

بلخاری با اشاره به این كه ۷۰ درصد آثار برجسته هنری هنرمندان مسلمان، اسم و امضا ندارند افزود: هنرمند مسلمان اهل خلوت است نه جلوت؛ او را در برابر خالق حقیر و ناچیز می‌بیند و همین نگرش نسبت به خداوند و هستی مانع خودنمایی او می‌شود.

وی با بیان این كه هنر اسلامی براساس تزكیه و تهذیب بنا شده، یادآور شد: هنرمندان مسلمان با تزكیه جانشان به دنبال حقیقت و معنویت بودند و كسی كه بی‌ادعا در جست‌وجوی حقیقت باشد، سرانجام به آن دست می‌یابد.

بلخاری به تفاوت هنر دینی و هنر مدرن اشاره كرد و گفت: هنر مدرن شخصی است و برداشت ذهنی هنرمند در آن مطرح می‌شود و در این حالی است كه هنرمند مسلمان علی‌رغم این كه برداشت شخصی‌اش را بیان می‌كند اما شخصیت هنرمند در ساحت معنویت و معنا، ذوب شده است.

وی خاطرنشان كرد: هنرمند مسلمان حقیقت را مطرح می‌كند و چون دریافتش از حقیقت، الهی است، آثار هنری‌اش جاودانه و ماندگار می‌شود.

وی با بیان این كه حقیقت هنر، تزكیه است تصریح كرد: خدا خود را در دل هنرمند پنهان كرده و دل هنرمند آیینه خداست كه وقتی او وارد جهان ماده می‌شود، زنگارها دل او را فرا می‌گیرد و هنرمند فقط با تزیكه می‌تواند زنگارهای دل را صیقل دهد و با این تصفیه، خدا در دل او جلوه می‌كند.

بلخاری ادامه داد: هنرمند ابتدا باید درونش را تزكیه كند تا صور الهی در دلش تابانده شده و وجودش را نورانی كند.

بلخاری با بیان اینكه كاركرد هنر كمتر از آیات قرانی نیست خاطرنشان كرد: هنر در اندیشه،‌دیانت، قرآن و سنت‌ ما مقدس است و جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به این كه در تمدن اسلامی به بحث‌های نظری هنر اهمیت چندانی داده نشده و همین عامل باعث شده كه اندیشمندان غربی ادعا كنند هنر اسلامی وجود ندارد، گفت: دانشمندان غربی مدعی‌اند كه چون هنر اسلامی در كتاب‌های اندیشمندان مسلمان تئوریزه نشده، پس وجود ندارد.

این كارشناس هنر اسلامی با اشاره به این كه تئوری‌ها و نظریه‌های هنر اسلامی در حال تبیین و تدوین است گفت: ظرف ۳۰ سال آینده مبانی هنر اسلامی تدوین و به تمام جهان عرضه می‌شود.

بلخاری، مباحث نظری هنر اسلامی را با اهمیت خواند و گفت: باید با تبیین هنر اسلامی در آوردگاه‌های جهانی از ماهیت هنر اسلامی دفاع كنیم.