شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برنامه خاموشی های احتمالی شهر تهران در هفته منتهی به یكم شهریورماه سال جاری را اعلام كرد. شركت توزیع نیروی برق تهران اعلام كرد: در هفته آینده نیز مانند هفته های قبل ثابت خواهد بود. بر این اساس، زمان خاموشی های هفته منتهی به یكم شهریور ماه برای گروه یك از ساعت ۴ تا ۶ صبح و ۱۶ تا ۱۸ بعداز ظهر، گروه دو از ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۱۸ تا ۲۰ شب، گروه سه ۶ تا ۸ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب ، گروه چهار ۸ تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۲ شب، گروه پنج ۱۰ تا ۱۲ ظهر و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه شش ۱۰ تا ۱۲ ظهر و ۲۲ تا ۲۴ شب، گروه هفت ۰ تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ بعداز ظهر، گروه هشت ۰ تا ۲ صبح و ۱۲ تا ۱۴ بعداز ظهر، گروه نه ۰ تا ۲ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعداز ظهر و گروه ده ۲ تا ۴ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعد از ظهر و گروه یازده ۲ تا ۴ صبح و ۱۶ تا ۱۸ بعداز ظهر خواهد بود. در همین حال، پرویز فتاح وزیر نیرو گفته است: تلاش می كنیم از نیمه مهرماه سال جاری خاموشی های برق حذف شود. پرویز فتاح اعلام كرده است: خاموشی های برق از اول شهریور كاهش می یابد. وی با اشاره به اینكه آماده سازی نیروگاهها و تعمیرات فنی تجهیزات نیروگاهی در دست برنامه ریزی است، تصریح كرده است: هم اكنون صنعت برق كشور روی پاشنه نیروگاههای حرارتی می چرخد.