آفتاب

عبدالرحمن شاه حسینی: حیوانات موذی پرونده های دانه درشت را خورده اند

عبدالرحمن شاه حسینی: حیوانات موذی پرونده های دانه درشت را خورده اند

رییس سابق كمیته انضباطی معتقد است كه كارشناسان، رسانه ها و مردم از تمام پرونده های كمیته مطلع هستند و می دانند منظور از دانه درشت ها چه كسانی بودند.

کد N425968

وبگردی