۱۲۰ كیلومتر از شبكه فرسوده آبرسانی یزد، امسال بازسازی و اصلاح می شود. محمدرضا محمدی، مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در ۴ ماه اول امسال، ۴۰كیلومتر از شبكه های آبرسانی در شهرهای مختلف استان با ۱۲ میلیارد ریال اعتبار بازسازی شده اند. وی درباره خشكسالی امسال گفت: با اطلاع رسانی به مردم و همراهی خانواده ها، مصرف آب امسال ۷ درصد كمتر از مدت مشابه پارسال بوده است.