درپی خشكسالی گسترده امسال در استان ایلام، آب چهل ۴۰ روستای بالای بیست خانوار استان قطع شده است كه آب رسانی آن ها به صورت سیار انجام می گیرد. داراب بیرانوندی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد: علاوه بر این ۳۲، روستای دیگر نیز در استان با كمبود آب مواجه هستند و به صورت سیار آب دریافت می كنند. وی افزود: درحال حاضر ۱۸ تانكر آب كار آب رسانی به روستاهای استان را انجام می دهند. بیرانوندی با بیان این كه هم اكنون برای هر فرد روستایی به طور متوسط پنجاه ۵۰ لیتر آب در شبانه روز درنظر گرفته ایم گفت: سرانه آب روستایی در كشور ۷۵ لیتر است كه نصف سرانه مصرف آب شهری است، ولی درحال حاضر به علت محدود بودن منابع آب قادر نیستیم كه بیشتر از پنجاه ۵۰ لیتر برای هر نفر آب فراهم كنیم. مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان با اشاره به این كه عملیات آبرسانی به صورت لوله كشی فقط برای روستاهای بالای بیست خانوار در استان انجام می شود، اظهار كرد: درحال حاضر ۳۹۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان وجود دارد. وی افزود: حتی پیش از بحران خشكسالی و كم آبی در استان نیز بعضی از روستاها با مشكل آب مواجه بودند، به طوری كه ۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار از آب شرب لوله كشی محروم بودند. بیرانوندی تعداد ایستگاه های پمپاژ آب روستایی را ۹۸ ایستگاه عنوان و اضافه كرد: از این تعداد ۷۴ ایستگاه فعال است و مابقی به صورت رزرو هستند.