معاون هماهنگی و قائم مقام شركت برق منطقه ای فارس از كاهش خاموشی ها در استان خبر داد. ابراهیم شعراء در گفت وگو با ایسنا، گفت: خاموشی ها در اثر كمبود تولید به وجود می آید لذا چون امسال با خشكسالی كم سابقه مواجه شدیم و نتوانستیم از نیروگاه های آبی به نحو مطلوب استفاده كنیم با خاموشی های مكرر مواجه شدیم. وی در عین حال گفت: در چند روز اخیر با صرفه جویی خوبی كه مردم از قبل داشتند و به خصوص همزمان با كاهش دما میزان خاموشی ها به حداقل ممكن رسید و ما نیز در شركت برق منطقه ای استان، برای مردادماه یك تخفیف پنج درصدی دادیم كه در نتیجه آن خاموشی ها كم شد، لذا از همین جا از مردم خوب استان فارس كه در مصرف بهینه انرژی با ما همكاری داشتند، صمیمانه تشكر می كنیم. قائم مقام شركت برق منطقه ای استان فارس همچنین از عدم افزایش مصرف برق در سال جاری خبر داد و گفت: در سال های گذشته ما شاهد رشد ۶/۹درصدی افزایش مصرف برق بودیم اما امسال نه فقط افزایش مصرف نداشتیم كه حتی در ماه خرداد، كاهش مصرف هم داشتیم.