در هفته دولت امسال ۶۶ طرح شركت توزیع برق استان هرمزگان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید و ۱۲ هزار مشترك جدید تأمین برق خواهند شد.

محمدصادق وجدانی، مدیرعامل شركت توزیع برق استان هرمزگان گفت: در حال حاضر ۳۵۵ هزار مشترك در سطح استان هرمزگان وجوددارد و با اجرای طرح ها در هفته دولت تعداد مشتركان به ۳۶۷هزار خواهد رسید.وی افزود: امیدواریم با اقدام ها و اجرای اهداف و برنامه هایی كه در مسیر برنامه ریزی استراتژیك طی شده شركت را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

وی با بیان اینكه برق، حرف اول را در استان هرمزگان می زند تصریح كرد: اگر شرایط خوبی برای منطقه فراهم شود، فعالیت آنها نیز موجب پیشرفت خود و جامعه خواهد شد.وی خاطرنشان كرد: در هفته دولت امسال، شبكه فشار ضعیف هوایی و زمینی حدود ۱۴ كیلومتر، شبكه فشار متوسط هوایی و زمینی ۱۲۳ كیلومتر، شبكه روشنایی معابر ۴۷ كیلومتر، ۳۹۷ دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی، ۱۵ دستگاه پست زمینی و ۲ باب ساختمان اداری در پارسیان و شهرستان حاجی آباد ساخته شده كه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.