پست ۴۰۰ كلیوولت گنو از طرح های مهم شركت برق منطقه ای در استان هرمزگان است كه در حال حاضر پیشرفت فیزیكی بیش از ۶۰ درصد داشته و تا پایان امسال نیز به بهره برداری خواهد رسید.

مهندس عبدالرسول پیشاهنگ، مدیرعامل شركت برق منطقه ای استان هرمزگان با بیان این كه برق منطقه ای استان هرمزگان دارای ۵۸ طرح فعال در سطح استان است كه به صورت مدرن با سیستم كنترل طرح كنترل می شود، گفت: طرح پست ۴۰۰ كیلوولت گنو چهارمین پست ۴۰۰ كیلوولت در استان است كه در كشور از جمله پست های كم بوده و از ۲ خط ۴۰۰ كیلوولت نیروگاه خلیج فارس و نیروگاه جدید صنعتی نیز تغذیه می شود.

وی اعتبار این پست را ۴۳ میلیارد تومان عنوان كرد و افزود: همچنین در هفته دولت امسال نیز ۲۲ طرح برق رسانی در سطح استان هرمزگان با اعتبار ۷۳ میلیارد تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی طرح برق رسانی از جاسك به زرآباد سیستان و بلوچستان را از دیگر طرح های مهم در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان هرمزگان دانست و خاطرنشان كرد: با افتتاح ۹۰۰كیلومتر فیبر نوری در هفته دولت كلیه ایستگاه های برق استان به وسیله فیبر نوری كه یك شاهراه مخابرات است به هم وصل می شود و با توجه به این كه دارای حجم زیادی است می توان دراختیار جاهای دیگر به صورت اجاره ای نیز قرار داد. وی تصریح كرد: اعتبار این طرح ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان است كه در مدت دو سال ساخته شده است.وی اظهار داشت: تا پایان امسال ۳۰ طرح برق رسانی شركت برق منطقه ای هرمزگان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید كه از این تعداد ۲۲ طرح در هفته دولت است. معاونت برنامه ریزی شركت برق منطقه ای هرمزگان نیز گفت: حجم عظیم طرح ها كه آخرین فصل كاری برق منطقه ای هرمزگان است افتتاح بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان طرح در طول سال است. مهندس عبدالصاحب ارجمند افزود: بیش از ۶۰ طرح در دست اقدام است كه ۳۰ طرح تا پایان امسال افتتاح خواهد شد و در طول ۳ سال اخیر نیز حجم طرح ها به ۳ برابر رسیده و این به خاطر تحولی است كه در برنامه ریزی سیستم ایجاد شده است.

وی تصریح كرد: با بیش از ۳ هزار نفر كار كارشناسی و شناسایی كلیه نقاط ضعف و برنامه ریزی فرصت هایی كه در استان هرمزگان وجود داشت برنامه ۵ ساله صنعت برق استان نیز تدوین شد.