پاکستان از انعقاد قراردادی با ایران خبر داد که براساس آن ایران نسبت به صادرات ۱۰۰۰ مگاوات برق به بازار داخلی پاکستان و تامین اعتبارات مالی این پروژه متعهد شده است. به گزارش «خبرگزاری دیلی تایمز پاکستان» یک مقام آگاه در وزارت آب و نیروی پاکستان گفت؛ این قرارداد پس از انجام مذاکرات مقامات دو کشور در هفدهمین جلسه کمیته اقتصادی مشترک ایران و پاکستان که در روزهای ۲۸ و ۲۹ ماه ژوئن در تهران برگزار شد، منعقد شده است. وی گفت؛ پاکستان در نظر دارد ۱۰۰ مگاوات برق از ایران برای بندر «گوادر» و ۱۰۰۰ مگاوات برق برای دیگر بخش های کشور که با کمبود برق مواجهند، وارد کند. براساس این گزارش، ایران هم اکنون روزانه ۴۰ مگاوات برق از پاکستان وارد می کند که از این برق برای برق رسانی به استان بلوچستان استفاده می شود.