اولین اكسپوی مجسمه سازی ایران برگزار می شود. این اكسپو به همت انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و به دبیری كوروش گلناری پاییز امسال برگزار خواهد شد. بر این اساس ، شورای كارشناسی و قیمت گذاری این فروش را حمید شانس، سعید شهلاپور، بهروز دارش، نادر قشقایی، كوروش گلناری،كامبیز صبری،كیوان پورنصری نژاد و سید مجتبی موسوی تشكیل می دهند . همچنین بهروز دارش ، طاهر شیخ الحكمایی،حمیدا... رضایی، ملك دادیار گروسیان،رضا قره باغی،كوروش گلناری و فرزین هدایت زاده اعضای شورای انتخاب آثار این اكسپو هستند.

اولین اكسپوی مجسمه سازی ایران با هدف رونق بخشیدن به اقتصاد هنر مجسمه سازی ، حضور، تأثیر منطقی و معرفی مطلوب آثارهنرمندان به علاقمندان و خریداران آثار هنری ۱۸ تا ۳۰ آبان ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. گفتنی است شركت در این نمایشگاه برای عموم هنرمندان، علاقمندان و مجموعه داران در «عرضه و تقاضا » آزاد است و هر متقاضی با سه اثر می تواند درنمایشگاه شركت كند . تاریخ ثبت نام برای شركت در این اكسپو اول تا ۱۵ شهریورماه اعلام شده است.