عكاسی انتقادی از معضلات شهری یكی از راهكارهای فرهنگسازی ترافیك و تخلفات رانندگی است.

به نقل از ستاد خبری جشنواره عكس،پوستر و كاریكاتور «انسان و ترافیك»، عباس كوثری از عكاسان مطرح خبری كشور، با بیان این مطلب گفت: گاهی برای فرهنگسازی باید انتقادی عمل كنیم. وقتی راننده‌ای دوربرگردان می‌زند باید نشان داده شود. گاهی اگر بدی‌ها را ببینیم، از آن درس می‌گیریم.

كوثری افزود: تأثیرگذاری عكس به سیاست گذاری كلان نیازمند است. گسترش بیلبوردهای سطح شهر و حتی جاده‌ها یكی از این راه‌ها است، زیرا قبلا عكس به تنهایی در مقابل ترافیك مطرح نشده است. ما اغلب شاهد گزارش‌هایی از ترافیك در مطبوعات بوده‌ایم كه بیش از عكس، مطالب روزنامه‌نگاران مؤثر بوده است.

وی گفت: در برخی كشورها از ماشین‌های تصادفی مجسمه می‌سازند، یا اینكه اتومبیل اوراقی را در میدان شهر می‌گذارند. آنها می‌خواهند با یادآوری حادثه آموزش دهند. زمانی كه مردم درست رانندگی نمی‌كنند باید تصاویر را جلوی چشمشان قرار داد، این كار باعث اصلاح و فرهنگسازی می‌شود.

داور نخستین جشنواره عكس، پوستر و كاریكاتور «انسان و ترافیك» افزود: تصویر ترافیك در ژانر عكاسی مستند قرار دارد. زیرا هم سندیت زمانی دارد و هم اجتماعی است.

نخستین جشنواره عكس،پوستر و كاریكاتور مهرماه سال جاری از سوی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در تهران و ۳۳ مركز استان برگزار می‌شود.