شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای برنامه خاموشی‌های احتمالی شهر تهران بزرگ را از تاریخ ۱۹ الی ۲۵ تیر اعلام كرد.

در اطلاعیه شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ضمن تقدیر از مشاركت شهروندان تهرانی برای صرفه‌جویی در مصرف بهینه برق آمده است: این برنامه به منظور كاهش مشكلات ناشی از خاموشی‌های احتمالی اعلام شده است و در هفته آینده نیز مانند هفته‌های قبل ثابت خواهد بود.

این اطلاعیه می‌افزاید: همانگونه كه در اطلاعیه قبلی به آگاهی رسید شهر تهران به ۱۱ گروه تقسیم شده است و تعداد نوبت خاموشی احتمالی در هر یك از مناطق تهران با فرض بیشترین محدودیت و مصرف برق است.

در ادامه این اطلاعیه مندرج است: شهروندان عزیز برای آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانند به سایت شركت به آدرس www.tbtb.ir مراجعه و در خصوص گروه‌بندی خاموشی احتمالی با ایمیل dispatch@tbtb.ir ارتباط برقرار نمایند.

در پایان اطلاعیه شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشتركان درخواست شده است پس از بروز خاموشی، در حد امكان وسایل برقی خود را از مدار برق خارج كرده و پس از برقراری مجدد برق نسبت به برقرار كردن وسایل برقی اقدام نمایند.