اداره‌ی كل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه‌ی هنرهای معاصر تهران درگذشت هنرمند نگارگر، علی مطیع را به جامعه‌ی هنریایران تسلیت گفته است.

در نمابری كه ظهر امروز از سوی موزه هنرهای معاصر تهران مخابره شده، آمده است، علی مطیع هنرمند نگارگر و پایه‌گذار مكتب ایرانشهر در سن ۹۲ سالگی از دنیا رفت. این هنرمند نگارگر در سال ۱۲۹۵ درتهران متولد شده بود. به‌همین مناسبت اداره‌ی كل دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، درگذشت این هنرمند نگارگر و پایه‌گذار مكتب ایرانشهر را به عموم هنرمندان و خانواده‌ی آن هنرمند تسلیت گفتند.

علی مطیع هنرمند نگارگر و از شاگردان هادی خان تجویدی كه احیا‌كننده‌ی هنر اصیل نقاشی ایران محسوب می‌شود روز ۱۱ مردادماه در سن ۹۲ سالگی به‌درود حیات گفت.

آثار او در موزه‌ی هنرهای معاصر تهران و موزه‌ی هنرهای ملی نگهداری می‌شود.