داوود شهیدی معتقد است؛ كاریكاتور می‌تواند به صورت مجموعه‌ای از مفاهیم اجتماعی ارائه شود و به صورت موضوعی به فرهنگسازی معضلاتی چون ترافیك بپردازد.

داوود شهیدی هنرمند كاریكاتوریست پوستر و كاریكاتور «انسان و ترافیك» گفت: كاریكاتور در عین حال كه یك محور فكری مستقل بر مبنای تئوری،تكنیك،تحقیق و سپس رسیدن به یك بینش شخصی را داراست، اما نباید دور از مردم باشد. چرا كه فایده هنر كاریكاتور زمانی است كه بتواند با توده مردم ارتباط برقرار كند و فرهنگساز باشد.

شهیدی ویژگی هنر كاریكاتور را مدرن بودن آن دانست و گفت: كاریكاتور با جهان مدرن شكل گرفت و توانست به یك هنر مستقل تبدیل شود.

وی با اشاره به خصوصیات این هنر گفت: كاریكاتور باید بتواند با مردم ارتباط برقرار كند. ولی نباید به گونه‌ای باشد كه دچار عوام زدگی شود و همچنین نباید تنها راوی بینش شخصی هنرمند باشد.

این هنرمند همچنین بر تعهد اجتماعی وفكری هنرمندان كاریكاتویست تأكید كرد و گفت: كاریكاتور هنری است كه با دانش سرو كار دارد و نباید صرفاً‌ هنری شعاری باشد و یا این كه به دست انداختن دیگران محدود شود. این هنرمند كاریكاتوریست در ادامه درباره استفاده از هنر كاریكاتور در جهت فرهنگسازی معضلاتی چون ترافیك گفت: كاریكاتور می‌تواند به صورت مجموعه‌ای از مفاهیم اجتماعی ارائه شود و به صورت موضوعی به فرهنگسازی معضلاتی چون ترافیك بپردازد.

داوود شهیدی در پایان یادآوری كرد كه هنرمندان كاریكاتوریست باید از مردم و جامعه بیاموزند و به آنها نیز آموزش دهند.

نخستین جشنواره عكس،پوستر و كاریكاتور انسان و ترافیك مهرماه سال جاری در تهران و ۳۲ مركز استان برگزار خواهد شد.