ساحل بابلسر در روزهای پایانی مرداد شاهد جان گرفتن شن های ساحلی و هنرنمایی هنرمندان مجسمه ساز خواهد بود.محمد اسماعیل امامزاده، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام این خبر گفت: چهارمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی ۲۸ تا ۳۰ مرداد در ساحل شهر گردشگرپذیر بابلسر برگزار می شود.دبیر اجرایی چهارمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی نیز گفت: فراخوان جشنواره اعلام شده و هنرمندان علاقه مند در جای جای كشور می توانند طرح های خود را تا ۲۲ مرداد در قالب آزاد و دفاع مقدس به دبیرخانه این جشنواره ارسال كنند.

خلیل سمایی جابلو افزود: جشنواره سراسری مجسمه های شنی در سال ۸۴ شكل گرفت و در تجربه چهارم خود به رهاوردهای ارزنده ای دست یافته است.