دریاچه كیو در استان لرستان همچون بسیاری از دریاچه های دیگر كشور خشك شد.

دریاچه كیو خرم آباد یكی از منحصر به فردترین و زیباترین دریاچه های استان لرستان است كه در شمال غربی شهرستان خرم آباد و در كنار پارك كیو قرار دارد. كیو، در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی كبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است كه به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.

حسن رضا حقی آبی، معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شركت آب منطقه ای استان لرستان گفت: سراب كیو به لحاظ منشأ تأمین آب از چشمه های آهكی واقع در محدوده شهر خرم آباد تغذیه می شوند كه این چشمه ها ازجمله چشمه های بزرگ شهر خرم آباد هستند. وی خشك شدن این چشمه ها را وابسته به میزان بارندگی ها عنوان كرد و بیان داشت: در سال هایی كه بارندگی ها در استان مطلوب باشد این چشمه های فصلی دیرتر خشك شده و معمولاً آبدهی آنها تا اواخر شهریور یا اواخر مهر ماه ادامه می یابد. وی با اشاره به این كه امسال بارندگی ها در لرستان از میانگین هر ساله كمتر بوده است، عنوان كرد: با كاهش بارندگی ها چشمه های تأمین كننده آب دریاچه كیو تا اواخر خردادماه آبدهی شان به حداقل رسید.

وی با بیان این كه در خرم آباد گرداب سنگی نیز وضعیت مشابه دریاچه كیو را دارد، گفت: چشمه های تأمین كننده آب دریاچه كیو و گرداب سنگی حالت سیفونی و سرریز دارند و به محض این كه آب از لبه سرریز پایین تر بیاید این چشمه های سریع خشك می شوند.