عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ضمن انتقاد از وضعیت برق صنعت كشور از كاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در سه سال اخیر انتقاد كرد.

احمد ترك‌نژاد در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص مشكلات پیش آمده در صنعت برق كشور علی‌رغم وجود پتانسیل‌های مناسب در این صنعت اظهار داشت: براساس بررسی‌های اجرا شده ایران به لحاظ پتانسیل‌های موجود در زیر ساخت‌های صنعت برق و دومین دارنده ذخایر گازی جهان توان رقابت در تولید برق با سایر كشورهای جهان را دارد.

وی افزود: براساس یك اصل مهم هر كشوری كه بخواهد در استراتژی‌های اقتصادی موفق باشد باید بر مزیت‌های رقابتی خود تكیه كند لذا اهمیت برنامه‌ریزی در صنعت برق كشور بیش از پیش لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

ترك‌نژاد گفت: براساس گزارش آمار تفصیلی صنعت برق در سال ۸۶ ویژه مدیریت راهبردی ظرفیت اسمی نصب شده برق ۴۹۵۰۰ مگاوات است كه ۷ هزار مگاوات برقابی است كه از این مقدار ۵ هزار مگاوات به دلیل كاهش آورد رودخانه‌ها و عدم مدیریت صحیح منابع آب پشت سدها از بین رفته است و ۱۵ درصد به دلیل كاهش راندمان نیروگاه‌ها و ۴ درصد به دلیل خروج از خط برخی نیروگاه‌ها از بین می‌رود و فقط ۳۷ هزار مگاوات برق نصب شده می‌ماند و این در صورتی است كه مصرف برق در پیك صبح ۳۰ هزار مگاوات و در پیك غروب ۳۶ هزار مگاوات است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: ظرفیت انرژی برق نصب شده در سال ۷۶ حدود ۲۲۴۰۰ مگاوات بوده و ۶ هزار مگاوات هم در حال ساخت و در سال ۸۴ ظرفیت نصب شده ۳۹ هزار مگاوات و ۱۷ هزار مگاوات در حال ساخت بوده است كه این ارقام نشان دهنده آن است كه در ۳ سال اخیر فقط ۱۵۰۰ مگاوات نصب شده به ظرفیت شبكه اضافه شده است در حالیكه بطور متوسط سالانه باید ۵ هزار مگاوات به شبكه اضافه شود و این امر آینده برق كشور را بسیار وخیم می‌كند.

ترك‌نژاد در ادامه افزود: شرایط امروز ناشی از این است كه طرحهای اقتصادی با اهداف سیاسی طراحی شده است و این طرح‌ها دچار نزدیك‌بینی افراطی شده‌اند.

وی افزود: عدم سرمایه‌گذاری وزارت نیرو در صنعت برق ناشی از تصوب طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم بوده است كه هزار میلیارد تومان از درآمد لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش را كاهش داده است.

در ادامه آل اسحاق ضرورت حضور وزیر نیرو و وزیر نفت را در اتاق تهران و رسیدگی به مشكلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را لازم دانست.