دولت ابتدا باید قیمت واقعی آب را با اعمال مدیریت مناسب محاسبه كند و به یك قیمت منطقی برسد تا یارانه آن نیز به شكل واقعی درآید و سپس خود این یارانه را به جای مردم پرداخت كند. مجید نامجو مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور اظهار داشت: از یارانه كل ۳۵۰میلیارد تومانی ۲۰۰میلیارد تومان آن به بخش آب شهری و ۱۵۰میلیارد تومان آن در بخش آب روستایی پرداخت می‌شود. وی قیمت تمام‌شده آب را ۳۵۰تومان ذكر كرد و گفت: قیمتی كه در دفاتر ثبت می‌شود ۱۴۰تومان است كه با نرخ ۸۰تومان به مشتركان فروخته می‌شود. مدیرعامل شركت آب و فاضلاب كشور در ادامه افزود: آب در هدفمند كردن یارانه‌ها وجود ندارد زیرا اجرای این امر به سیاست‌های دولت بازمی‌گردد.

برنا