سد كمال صالح استان مركزی با یك سال تأخیر آذرماه آبگیری می شود.

مهندس شجاعی، مدیرعامل شركت سهامی آب منطقه ای استان مركزی در این باره گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز و بروز نكردن مشكل در ۳ ماهه سوم امسال و در فصول آبگیری سدها، آبگیری این سد انجام خواهد شد.

وی میزان اعتبار هزینه شده در این طرح را از ابتدا تا پایان خرداد ماه امسال ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان كرد و گفت: ۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تكمیل و آبگیری سد مورد نیاز است.

مهندس شجاعی ادامه داد: كل پیشروی طرح هم اكنون هزار و ۸۴۶ متر است كه پیش بینی می شود تا پایان مهر ماه امسال با افزایش ۴ متری به هزار ۸۵۰ متر كه میزان مصوب برای آبگیری است، برسد.وی میزان پیشرفت فیزیكی ساختمان سد را تا پایان تیرماه، ۸۳ درصد با ۱۵ درصد عقب ماندگی نسبت به برنامه زمانبندی اعلام كرد و گفت: خطوط انتقال و لوله نیز با ۲۵ درصد عقب ماندگی نسبت به برنامه زمانبندی، در این مدت ۶۸‎/۵ درصد پیشرفت فیزیكی داشته است.مهندس شجاعی زاده از جمله عوامل مؤثر در تأخیر اتمام سد كمال صالح را مشكل در تأمین اعتبار، نواسانات در قیمت سیمان و میلگرد، همكاری نكردن صنایع و شرایط جوی عنوان كرد.وی درباره صنایعی كه نسبت به پرداخت هزینه های مصوب به طرح اقدام نكرده اند، گفت: پس از اتمام این طرح وآبرسانی از طریق آن از آبرسانی به این صنایع خود داری خواهیم كرد.

شجاعی همچنین ازآغاز مذاكرات برای تملك ۱۰ روستا در هنگام آبگیری خبر داد و افزود: تاكنون مذاكرات و تفاهماتی برای تملك ۲روستا انجام شده است كه تا پایان امسال به تملك این طرح در خواهند آمد.وی توضیح داد: تا كنون ۲‎/۵ میلیارد تومان برای تملك جهت ساختمان سد و ۱‎/۵ میلیارد دیگر برای تملك زمین های گستره خطوط انتقال پرداخت شده است.

مدیر عامل شركت سهامی آب منطقه ای استان مركزی همچنین از برنامه ریزی برای یك طرح آبرسانی به عنوان طرح مكمل آبرسانی از طریق سد كمال صالح خبر داد و اضافه كرد: این طرح كه به ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیازدارد، با ۳۰ هزار متر مكعب مخزن ذخیره آب، اقدامی دیگر برای رفع مشكل تأمین آب اراك است.

مهندس شجاعی زاده با اشاره به تشكیل كمیته بحران در وزارت نیرو برای مشكل كم آبی و قطعی برق، اظهار داشت: مشكل كم آبی شهر تفرش با چاه هایی كه در سطح استان در حال ساخت است رفع خواهد شد.وی درباره طرح به تعادل رساندن سفره های آب زیرزمینی گفت: یكی از اقدام های شاخص در اجرای این طرح پلمب چاه های غیر مجاز آب در سطح استان است .وی با بیان این كه ۲ هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان وجود دارد، توضیح داد: به این دلیل كه تعداد زیادی از چاه های استان به نقطه بحرانی رسیده اند، ناچار به جلوگیری از چاه های غیرمجاز هستیم.

وی اضافه كرد: از سال گذشته تا كنون ۳۰۰حلقه چاه غیر مجاز با همكاری مقام ها ی قضایی و نیروی انتظامی پلمب شده كه موجب صرفه جویی ۷۰ میلیون متر مكعب آب شده است.