كمیسیون ملی یونسكو، درگذشت «علی مطیع» هنرمند نگارگر و تذهیب‌كار قرآن را به جامعه فرهنگی و هنری ایران تسلیت گفت.

علی مطیع هنرمند نگارگر ایرانی و مبدع مكتب ایرانشهر روز جمعه ۱۱ مردادماه در سن ۹۲ سالگی در ایالت كالیفرنیای امریكا درگذشت.

این هنرمند از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۷۴ به آموزش هنر نگارگری، تذهیب و تاریخ هنر در دانشگاه های ایران مشغول بود و علاقه ایشان به مكتب تبریز و هرات باعث شد كه با تلفیق این مكاتب و افزودن شیوه های شخصی در آن، سبك جدیدی را در نقاشی ایرانی به نام مكتب ایرانشهر ابداع كند.

علی مطیع تنها بازمانده نسل هنرمندان تربیت شده در صنایع قدیمه و مستظرفه و از شاگردان برجسته هادی‌خان تجویدی به شمار می‌رفت، وی پایه‌گذار مكتب موسوم به «ایرانشهر» بود و شاگردان زیادی را در این راستا تربیت كرده بود. او در سال ۱۳۳۶ توانست برنده مدال طلا‌ی نمایشگاه بروكسل شود.

از جمله آثار وی، تذهیب دو اثر نفیس قرآنی و دیوان حافظ است كه این آثار از سوی كمیسیون ملی یونسكو منتشر شده است.