رضا معطریان معتقد است: ترافیك روی همه افراد تأثیر مستقیم گذاشته و به بخشی از شخصیت تهرانی‌ها تبدیل شده است.

رضا معطریان عكاس شاخص رسانه‌ای و مطبوعاتی با بیان این مطلب به ستاد خبری نخستین جشنواره عكس،پوستر و كاریكاتور"انسان و ترافیك" گفت: ما هیچ عكاس صاحب سبكی در زمینه ترافیك نداریم. برخی از عكاسان مطرح، سالها در حوزه شهری كار كرده‌اند اما در حوزه ترافیك عكاس مؤلف وجود ندارد. شاید این عكاسان تصاویر برجسته‌ای از این معضل شهری ثبت كرده‌اند كه در گوشه خانه‌هایشان خاك می‌خورد.

معطریان در ادامه افزود: همان طور كه سیگاری‌ها از هشدار "دخانیات عامل سرطان" به راحتی می‌گذرند، ما هم از كنار ترافیك بی انگیزه عبور می‌كنیم. حتی اگر به جای خلوت تر برویم حوصله ما سر می رود، زیرا شلوغی ترافیك نهادینه و به بخشی از وجود همه ما تبدیل شده است.

معطریان با اشاره به زبان گویای تصویر در مقابله با معضل ترافیك گفت: موفقیت ما در حل معضلات اجتماعی با حركت به سوی بیان تصویری میسر است.

این عكاس مطرح خبری در ادامه گفت: روی تابلوهای خیابان نوشته‌ای وجود ندارد بلكه همگی آنها با نشانه‌های تصویری شناخته می‌شوند. زیرا فهم این تابلوها واحد است و درك آنها وابسته به سواد و آموخته‌های قبلی افراد نیست . به طور مثال شما خیابانی پر از ماشین را در عكس می‌بینید مفهوم ترافیك را پیدا می كنید اما برای بیان این تصویر به زبان نوشتاری، به واژگان و زمان زیادی نیاز دارید.

این عكاس خبری كه بارها تصاویر ثبت شده وی از ترافیك درصفحه نخست روزنامه ها چاپ شده است افزود: استفاده آموزشی از عكس راهكار موفقی در زمینه حل معضلات اجتماعی است.

وی در خاتمه تأكید كرد: عكاسی ترافیك باید وجه آموزشی داشته باشد زیرا عكاسی یعنی آموزش چطور دیدن.

نخستین جشنواره عكس،پوستر و كاریكاتور "انسان و ترافیك"، مهرماه سال جاری از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در تهران و ۳۳ مركز استان برگزار می‌شود.