شركت كوئست انرژی امارات آمادگی خود را برای مشاركت و سرمایه گذاری در خصوص احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی در جنوب ایران اعلام كرد .

نشریه مید ضمن اعلام این خبر افزود : شركت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران مپنا در احداث این پروژه نیروگاهی در شهر شیراز مشاركت خواهد كرد . بانك اسلامی دوبی نیز تامین مالی این پروژه بزرگ را بر عهده خواهد داشت .

یك مقام آگاه در شركت كوئست انرژی امارات در مصاحبه با رویترز ، این خبر را تایید كرد ولی از ارائه جزییات بیشتر در این خصوص خودداری كرد. مقامهای بانك اسلامی دوبی نیز از اظهار نظر در این خصوص خودداری كردند .

مید در ادامه بدون اشاره به منبع خبر ، نوشت ، شركت توانیر ایران نیز طی قراردادی تامین گاز مورد نیاز این نیروگاه را بر عهده خواهد گرفت . شركتهای خارجی تحت فشار زیاد غرب برای متوقف كردن فعالیتهای خود در ایران هستند .